• Write and Wipe Animals or Words
  • Write and Wipe Animals or Words
  • Write and Wipe Animals or Words
  • Write and Wipe Animals or Words
Share this:

Write and Wipe Animals or Words

Merchant: Oz House
Availability: in-stock 5 item(s)
Product Code: oz0224

သားသားမီးမီးများ၏ ဉာဏ်ရည်တိုးတက်ဖို့အတွက် ပျော်စရာပညာပေးစာအုပ်နှင့် အသံပါဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။


  37,000 MMK

Title:
Size:
Qty:
Add to Wishlist

Animals with Sounds နှင့်  Words with Sounds သည် ကလေးများအတွက် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ဖို့နှင့် ကွဲပြားခြားနားသော တိရိစ္ဆာန်များ၏ အမည်များ၊ အသံများ၊ အခြေအနေကိုပြသော အသံပါရုပ်ပုံများကို ပီပီသသ သိရှိခွဲခြားနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါသည်။ ပုံများအပေါ် သုတ်ရေးနိုင်ခြင်း၊ ဖျက်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (1.5V AAA) ဓာတ်ခဲ ၃လုံးအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အသံထွက်နိုင်ခြင်းများပါဝင်ပြီး ကလေးများ စိတ်လှုမ်ရှားဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး ကစားဖော်ကစားဖက် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၃ နှစ်အထက်ကလေးများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။

Animals with Sounds နှင့်  Words with Sounds သည် ကလေးများအတွက် ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ဖို့နှင့် ကွဲပြားခြားနားသော တိရိစ္ဆာန်များ၏ အမည်များ၊ အသံများ၊ အခြေအနေကိုပြသော အသံပါရုပ်ပုံများကို ပီပီသသ သိရှိခွဲခြားနိုင်ဖို့ အထောက်အကူပြုပေးပါသည်။ ပုံများအပေါ် သုတ်ရေးနိုင်ခြင်း၊ ဖျက်ပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ခြင်း (1.5V AAA) ဓာတ်ခဲ ၃လုံးအသုံးပြုထားခြင်းကြောင့် အသံထွက်နိုင်ခြင်းများပါဝင်ပြီး ကလေးများ စိတ်လှုမ်ရှားဖွယ်ရာအကောင်းဆုံး ကစားဖော်ကစားဖက် တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၃ နှစ်အထက်ကလေးများအတွက် ပိုမိုသင့်လျော်သည်။

Write Your Own Review

You're reviewing: Write and Wipe Animals or Words
How do you rate this product?

1 Star 2 Stars 3 Stars 4 Stars 5 Stars
Price
Value
Quality

All fields are required.

Related Products