ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၁၀) ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားတြင္ Jewellery Luck Foundation မွ အလွဴေငြ က်ပ္သိန္းတစ္ရာ တိတိ ကိုေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၈ရက္ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ Novotal Yangon Max ၌က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေျပတီဦးပညာေရးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ (၁၀)ႏွစ္ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို JL Group of Companies ၏ Vice Chairman ဦးတင္ထြန္းဦး ႏွင့္ ေဒၚအားၾကဴတို႔မွ တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

 

ထိုအခမ္းအနားတြင္ JL Group of Companies ၏ Jewellery Luck Foundation အေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၁၀၀,၀၀,၀၀၀ တိတိကိုေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။